Dette betyr klimarisiko for leverandørindustrien

Nedgang i oljesektoren, både globalt og i Norge, vil bety færre oppdrag. Samtidig er det vekstmuligheter innen fornybar energi og grønn skipsfart.

Kvaerner-Stord-2018_1000bredde
Mens en mulig nedgang innen olje og gass kan fremstå som en trussel for leverandørindustrien, kan overgang til lav/nullutslipp i skipsfarten gi store muligheter, skriver artikkelforfatterne. Bilde fra verftet Kværner Stord. (Foto: Kværner)