Dette betyr klimarisiko for kraftsektoren

Både fysiske klimaendringer, klimapolitikk og ny teknologi vil ha stor betydning for kraftsektoren.

Impressions of Norway – Blasjo reservoir
Blåsjø vannkraftmagasin i Rogaland.