Dette betyr klimarisiko for kraftforedlende industri

Den kraftforedlende industrien er storforbruker av elektrisitet. Endringer i kraftsektoren slår raskt inn. Det gjør også forhold knyttet til klimapolitikk og ny teknologi.

45531080211_2804fd37f4_k
Den kraftforedlende industrien i Norge har tilgang på rikelig fornybar energi. Det er et konkurransefortrinn. Bildet er fra Hydros pilot på Karmøy. (Foto: Hydro)