Dette betyr klimarisiko for havbruksnæringen

Lakseoppdrett og annet havbruk må forholde seg til klimaendringer og mer ekstremvær. Bruken av soya til fôr og flytransport av ferdig vare er andre viktige faktorer.

Beitveitnes_
Oppdrettsnæringen vil i likhet med andre sektorer gradvis bli stilt overfor strengere reguleringer når det gjelder klimagassutslipp, skriver artikkelforfatterne. Her fra Mowis anlegg Beitveitneset i Selje kommune. (Foto: Mowi)