Dette betyr klimarisiko for fiskerinæringen

Klimaendringer påvirker temperaturen i havet og dermed det biologiske grunnlaget for fiskeriene.

shutterstock_115265092
Fiskeriene kan bli påvirket av endrede temperaturer i havet. (Foto: Shutterstock)