Det nye Stortinget

Ola Borten Moe rydder skrivebordet og Rasmus Hansson tar plass på tinget. SV klarte seg, KrF og Venstre er styrket, og Arbeiderpartiet må utvikle ny politikk. Det nye Stortinget gir gode muligheter for en dreining av politikken i klimariktig retning.

Rasmus Hansson
Skal vi nå målene uten å ty til forbud mener De Grønne at vi må tørre å tenke nytt, skriver Rasmus Hansson. (FOTO: MDG. CC:by)