Nederland og Danmark med milliardfond til fornybar energi i sør

Flere av Norges naboland utvikler nå nye former for partnerskap for å få næringsliv og pensjonsfond til å investere i ren energi og andre bærekraftsmål i u-landene.

Vindkraftprosjektet Lake Turkana, Kenya.

Våre støttespillere