Brennpunkt kraftmarkedet

NRKs Brennpunkt forsøkte å “avkle” kraftbransjen i sitt program tirsdag 8. november, men fortalte ikke hvordan EUs klimapolitikk påvirker det norske kraftmarkedet – et helt avgjørende poeng for å forstå hvordan kraftmarkedet fungerer.