Borgerlig klimaforvirring

Erna Solbergs uttalelser bekrefter inntrykket av en regjeringssjef som vegrer seg for å ta lederskap i klimasaken.

solberg_juni19_
Hvorfor velger statsminister Erna Solberg (her under sin halvårsoppsummering 26. juni 2019) å uttale seg på en måte som drar brodden ut av regjeringens egne klimamål, spør artikkelforfatteren.