ACER får mindre makt enn enkelte fryktet

Den norske debatten rundt ACER tidligere i år var preget av usikkerhet, også på grunn av pågående forhandlinger i EU om ACERs framtidige rolle. Nå har EUs energiministre blitt enige seg imellom: ACER vil fortsatt først og fremst koordinere.

stromnetz_
Medlemslandene i EU ønsker ikke å gi ACER beslutningskompetanse i regionale spørsmål, men begrenser ACERs oppgaver til å utstede anbefalinger og rådgivende innspill, skriver artikkelforfatteren.