ACER, Arbeiderpartiet – og veien framover

Den sannsynlige utviklingen er ikke at norsk industris «unikhet» forsvinner fordi vi ikke lenger har billig kraft. Den mest sannsynlige utviklingen er at vår «unikhet» forsvinner fordi en rekke land får billig kraft.

smelteverk_salten_staking-av-ovn_
Den kraftkrevende industrien i Norge får betydelig støtte gjennom ordningen med CO2-kompensasjon. Fra 2026 kan denne ordningen bli avviklet. Bildet er fra Elkems smelteverk i Salten. (Foto: Elkem)