5,3 milliarder investert i Troms og Finnmark i 2019. Står de seg mot klimarisiko?

For å unngå feilinvesteringer med innbyggernes penger, bør kommunenes investeringsbeslutninger «stresstestes» mot en fremtid med strengere krav til energieffektivitet, lavere utslipp og høyere CO2-pris.

Kommunenes klimarisiko