50 prosent utslippskutt i 2030 krever 100 prosent handling nå

Hver eneste ferje- og båtkontrakt som kommer på anbud fremover blir en syretest på om regjeringen mener alvor med ambisjonen for en grønn skipsfart.

Høyre, FrP, Venstre og KrF har lagt frem en regjeringsplattform der ambisjonen er å halvere utslipp fra innenriks sjøfart innen 2030.

Våre støttespillere