– 2030 er en «portpassering» mot 2050

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad advarer mot at klimapolitikken blir preget av små forbedringer, mens det som trengs er store og fundamentale skift.

Nakstad
– Hastverk brukt feil, kan føre til at vi når 2030-målet, men bommer på 2050-målet, advarer Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.