Hvis alle venter på alle, blir ingenting gjort…

Østfolds satsing på biogass for buss er målrettet og har positive konsekvenser for en hel verdikjede.