Kommunene og det grønne skiftet – Energi og Klima

Kommunene og det grønne skiftet

kommunene_og_det_groenne_temaEn blogg om kommunenes rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn.