Fra lineær til sirkulær økonomi – standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet – Energi og Klima

Fra lineær til sirkulær økonomi – standardisering som bærebjelke i det grønne skiftet

Det skal lønne seg å drive ressursøkonomisk, og de som driver sirkulært blir morgendagens vinnere. Utvikling av standarder gjør kunnskap tilgjengelig og letter overgangen til en sirkulær økonomi.