Nytt notat om Equinors klimaproblemer - Energi og Klima

Nytt notat om Equinors klimaproblemer

I et klimaperspektiv blir det stadig mer utfordrende for staten Norge å være majoritetseier i Equinor. Selskapet legger opp til å ha store deler av virksomheten i olje og gass også om to-tre tiår. Les mer i nytt notat fra Norsk klimastiftelse.

På nyåret for fem år siden inviterte Norsk klimastiftelse til Klimafrokost med tema: Hva vil vi med Statoil? I forbindelse med arrangementet ga vi ut en rapport med samme tittel. Det var mange gode grunner til å stille spørsmålet. Selskapets fokus på fornybar energi fremsto som laber, konsernsjef Helge Lund la til grunn en etterspørsel etter fossil energi som ikke var forenelig med togradersmålet.

Equinors klimaproblemer – hvor tålmodige skal vi som eiere være? Last ned notat fra Norsk klimastiftelse.

Siden den gang har Norge sluttet seg til Paris-målene om å begrense temperaturøkningen til godt under to grader og bestrebe seg på å nå 1,5 grader. De siste årene har det blitt tydeligere for ansvarlige ledere at dette betyr null utslipp i 2050. Å sette sin lit til at såkalte negative utslipp (NET – negative emissions technologies) skal redde oss hvis vi ikke kommer ned i null er en høyst risikabel strategi. Å erstatte fossil energi med fornybare løsninger, så fort som bare mulig, er eneste farbare vei om vi skal ta klimautfordringen på alvor.

I en slik situasjon blir det for staten Norge stadig mer utfordrende å være majoritetseier i et selskap som også om to-tre tiår regner med å ha store deler av virksomheten sin i produksjon av olje og gass – med CO2-utslippene som følger når oljen og gassen brennes og brukes.  

Som Norges grønne tankesmie inviterer Norsk klimastiftelse til en offentlig samtale om problemstillinger knyttet til Equinors strategier og prioriteringer i lys av energiomstillingen. Vi ønsker også å drøfte hvilket handlingsrom staten som eier av Equinor har og hvordan eierskapet kan utøves i en tid der olje og gass bør bli overflødig så fort som mulig. I anledning Klimastiftelsens #Klimafrokost 28. februar 2020 la vi frem et notat der vi spør: Equinors klimaproblemer – hvor tålmodige skal vi som eiere være? Notatet inneholder artiklene:

Du kan se opptak fra Klimafrokosten her.

Vi støtter Energi og Klima:
Ad

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.