Ny rapport: Europas strømrebeller – Energi og Klima

Ny rapport: Europas strømrebeller

Hva skjer når enkeltpersoner går sammen om å skape lokale, bærekraftige løsninger? Når lokalsamfunnet investerer i småskala fornybar energi og løsninger for energieffektivisering?

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
Forsiden til rapporten "Europas strømrebeller" (illustrasjon: Pål Dybwik)
Forsiden til rapporten «Europas strømrebeller» (illustrasjon: Pål Dybwik)

Energiskiftet nedenfra er tema for en ny Europa-rapport fra Norsk Klimastiftelse. Rapporten «Europas strømrebeller» er satt sammen av analyser, kommentarer, intervjuer og faktaartikler der vi fokuserer på grasrota – organisering, utviklingsmodeller, teknologiske forutsetninger. Dermed snur vi perspektivet fra de to tidligere rapportene fra 2013 og 2014, der utforming av europeisk energi- og klimapolitikk i Brussel og hovedstedene var tema.

De som har engasjert seg i lokale initiativer, særlig i foregangsland som Danmark og Tyskland, har oppdaget flere fordeler: Økonomien i lokalsamfunnet bedres, både ved at arbeidsplasser skapes og at avkastningen av naturressurser blir reinvestert lokalt. Lokalt næringsliv blir styrket. Og mange konstaterer at det å delta i seg selv er givende, utover en økonomisk gevinst.

Desentraliseringen utfordrer etablerte forretningsmodeller og maktstrukturer. Derfor bør det ikke overraske at motkrefter mobiliserer. I flere land har støtteordninger til ny fornybar energi blitt kuttet brått. Den britiske regjeringen har bestemt seg for at store, sentraliserte atom- og gasskraftverk er fremtiden, og dropper fornybarstøtte. Resultatet er at lokale prosjekter skrinlegges. I Spania har regjeringen satt en slags europarekord ved å vedta en skatt som straffer den som produserer sin egen energi med solceller på taket.

Alle artiklene i rapporten publiseres her i Energi og Klima og samles på en egen side. I tillegg til saker laget av redaksjonen, inneholder rapporten bidrag fra Andreas Hompland, Craig Morris, Anthony Hobley og Bjørn Thorud.

Norsk Klimastiftelse har fått økonomisk støtte til utgivelsen av rapporten fra Utenriksdepartementets europamidler.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.