Divisjonshopp for Scatec – Energi og Klima

Divisjonshopp for Scatec

Med overtakelsen av SN Power blir Scatec Solar en enda mer attraktiv oppkjøpskandidat.

Solen skinner på Scatec Solar. Her selskapets solpark Asyv i Rwanda. Scatec Solarcb

Nyheten: Det norske solenergiselskapet Scatec Solar kjøper vannkraftselskapet SN Power fra Norfund for nær 11 milliarder kroner og skifter navn til Scatec.

Bakgrunn: Handelen skjer mellom to selskaper som kjenner hverandre godt. Som Norges statlige investeringsfond i utviklingsland, har Norfund vært med å finansiere flere av Scatec Solars utbygginger. For dem er salget forståelig. Nå får de frigitt midler til nye investeringer.  

Salget omfatter SN Powers anlegg på Filippinene, i Laos og Uganda, mens vannkraftverk i drift og under utvikling sør for Sahara vil driftes i et fellesselskap hvor Scatec skal eie 51 prosent og være operatør, mens Norfund vil eie 49 prosent.   

Det nye, sammenslåtte selskapet vil ha sol- og vannkraftanlegg i 14 land, med 450 ansatte og en forventet årlig produksjon på 4,1 TWh når alle anlegg står ferdigbygget tidlig i 2021.   

Min analyse: Under kvartalspresentasjonen i mai nevnte Scatec-sjef Raymond Carlsen at han ville ha tørt krutt tilgjengelig, og hintet om at det kunne komme et litt annerledes oppkjøp. Da var samtalene med Norfund allerede startet. I dag fyrte selskapet av et vennligsinnet skudd for å rykke opp en divisjon.  

Fra før har Scatec lenge vært en grønn børsfavoritt og steget nesten 90 prosent det siste året. Reaksjonen på dagens oppkjøp var også positiv. Fra en sluttpris i går på 216 kroner, var aksjen helt oppe i 277 kroner, før den falt til 260 kroner i 14-tiden. Det gir en samlet markedsverdi på ca 36 milliarder kroner. En betydelig sum, men til sammenligning er danske Ørsted verdt 436 milliarder danske kroner.  

Scatec Solars børsutvikling på Oslo børs de siste fem år. Kilde: Oslo Børs

Fra å være et solenergiselskap, får Scatec nå en betydelig vannkraftproduksjon, i tillegg til prosjekt innen vindkraft og batteriteknologi. Dermed får selskapet en portefølje der de ulike delene utfyller hverandre, f.eks ved å kombinere vannkraftmagasin med flytende solceller.  

Under dagens pressekonferanse ble en tydelig målsetning presentert. Verden skal se på Scatec som en «meget viktig global aktør i vekstmarkeder innen fornybar energi», hvor Carlsen pekte på at utviklingen innen fornybar energi ikke kun var teknologibasert, men også inneholder nye forretningsmodeller.  

Med oppkjøpet utvider Scatec også prosjektreserven i markeder hvor behovet for ren energi vil være enormt i årene som kommer. Ifølge IEA manglet 580 millioner mennesker i 2019 tilgang til elektrisitet bare sør for Sahara. 

Dagens største eier i Scatec er Equinor med drøye 15 prosent. De kom først inn på eiersiden i 2018 og kjøpte seg ytterligere opp i desember 2019 da Johan H. Andresens Ferd solgte sine aksjer. Siden har de opprettholdt sin eierandel gjennom forrige emisjon.  

Pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen, sier til Energi og Klima i dag at de har en langsiktig tilnærming til investeringene som er gjort i Scatec, og at det ikke er naturlig at de som aksjonær kommenterer enkelttransaksjoner som oppkjøpet av SN Power.   

Utad svarer Equinor hva man forventer fra et profesjonelt, børsnotert selskap, men innad i selskapet ville det overraske meg stort om ikke dagens nyhet har dominert Teams-møtene. Når Equinor skal øke sin fornybarsatsing, fremstår Scatec som en åpenbar oppkjøpskandidat dersom de klarer å ta ut potensialet i dagens oppkjøp. Foruten eierposten, samarbeider de to selskapene allerede om solparker i Brasil og Argentina, og Equinor uttalte seg nylig svært positivt om flytende solenergi.  

At begge selskapene er norske, er ikke avgjørende, men neppe noen hindring heller. Med et oppkjøp vil Equinor umiddelbart få en ganske bred portefølje og bedre vurderingsgrunnlag for hvilke segment innen fornybar energi de skal satse på. Første signal kan komme om ikke altfor lenge. For å betale ned lån brukt i oppkjøpet, vil selskapet trolig måtte utstede nye aksjer for å øke egenkapitalen, selv om konsernsjef Carlsen ville si noe spesifikt om det i dag.   

Og dersom ikke vårt statlige oljeselskap er interessert, er «big oil» på kjøpssiden for tiden. Total skal ha 35 GW fornybar kapasitet innen 2035 og åpner neste år sin første solenergipark. BP varsler årlige investeringer på fem milliarder dollar årlig innen fornybar og ryktene går om en betydelig strategiomlegging for Shell. For Scatec spiller det kanskje ikke så stor rolle. Om de lykkes med å bli en global aktør, er det ikke sikkert en lokal oppkjøper er å foretrekke.  

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.