ACER, norske interesser og norsk velferd – Energi og Klima

ACER, norske interesser og norsk velferd

Av og til kommer diskusjoner helt på avveie. Det har skjedd med diskusjonen om Norges tilslutning til ACER.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 4 kommentarer
Kraftselskapene våre er offentlig eid og fungerer som velferdspumper for stat, fylkeskommuner og kommuner i hele landet, skriver Kjetil Lund. Bildet er fra Nyhellerdammen i Aurland (foto: Aerosport/E-CO Energi)

ACER er en løsere, europeisk versjon av vårt Norges vassdrags- og energidirektorat. ACER skal avklare tekniske spørsmål og eventuelle uenigheter om bruk av el-nettet.

Men diskusjonen har blitt til et sammensurium av motstand mot kraftkabler og motstand mot EUs energiunion. Nå handler den like mye om deler av norsk venstresides syn på energi- og klimapolitikk i bredt.

Europeisk energi- og klimapolitikk

Man bør skille mellom to spørsmål som ofte glir over i hverandre: Er man imot EUs samarbeid om energi- og klimapolitikk som sådan? Eller ønsker man bare ikke at Norge lenger skal delta?

Knapt på noe område har EU-prosjektet vært mer ambisiøst og mer vellykket enn i energi- og klimapolitikken. I de FN-ledede klimaforhandlingene har EU forhandlet som én blokk i årevis. Alltid har EU satt seg høyere mål enn de andre store landene, og alltid har de presset på for en mer ambisiøs og mer forpliktende avtale. Det hadde ikke eksistert en Paris-avtale i dag uten EUs ambisiøse og samordnede klimapolitikk.

Også internt har EU satt seg høyere mål enn andre land, og gått foran i å utvikle virkemidler. Verdens største klimakvotesystem ble etablert i Europa. EUs direktiver om fornybar energi og energieffektivisering har drevet utviklingen framover og kostnadene nedover.

Dette samarbeidet støttes av de aller fleste sosialdemokrater, miljøvernere og venstreorienterte i Europa. De som ønsker at samarbeidet skal desintegrere, er ikke oss, men de framvoksende høyrepopulistiske partiene i Europa.

Norges økonomiske interesser

De færreste på venstresida ønsker nok at den europeiske energi- og klimapolitikken skal mislykkes. Men en del ønsker tydeligvis ikke at Norge skal delta i den. Det er et mulig standpunkt. Økonomisk egeninteresse er det vanligste av alle politiske motiver.

Men er dette virkelig i Norges økonomiske interesse? Neppe.

Konsekvensene av at Norge sier nei til ACER kan være uklare på kort sikt. Men i praksis betyr det at vi starter arbeidet med å trekke oss ut av det felles europeiske energi- og klimasamarbeidet.

Nei til ACER betyr at første gang energilandet Norge virkelig bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen, er i en energisak. Det er verdt å reflektere over for alle oss på venstresiden som er opptatt av norsk verdiskaping.

Vi bør også ta inn over oss at Norsk Industri er tydelig på at Norges interesse er å forbli i energi- og klimasamarbeidet.

Norge har i dag full tilgang til det europeiske energimarkedet. Vi eksporterer årlig gass til Europa til en verdi av rundt 200 milliarder kroner.

Flyten av elektrisk kraft mellom Norge og EU går begge veier, men over tid er det mest eksport fra Norge. For Norge er dette en stor fordel fordi vi de fleste år har kraftoverskudd. Ettersom vi også har mye regulerbar kraft, kan vi selge til gode priser.

Dette øker velferden i Norge. Samtidig sikrer gode kabelforbindelser at vi unngår ekstremutslag på vår kraftpris. Med den kulden som har vært i det siste, har Norge flere dager netto importert kraft fra Europa. Uten importen hadde kraftprisene i Norge vært langt høyere. Ironien er at mange av de som nå roper mot kabler, nok også hadde ropt på politiske tiltak om kraftprisene hadde blitt veldig høye.

Kraftinntekter gir velferd

Noe av det tristeste med denne diskusjonen er omtalen av kraftselskapene våre som grådige Gordon Gekkoer som suger velferd ut av Norge. I virkeligheten er det motsatt. Kraftselskapene våre er offentlig eid og fungerer som velferdspumper for stat, fylkeskommuner og kommuner i hele landet. Årlig genererer de rundt 40 milliarder kroner til å bygge velferd i bygd og by. Vår deltakelse i det europeiske energisamarbeidet øker disse inntektene. Er man opptatt av arvesølvet, bør man også være opptatt av at arvesølvet beholder sin verdi.

Replikk fra Nei til EU
Les en replikk til dette innlegget fra Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU: «Det uskyldsrene ACER og norsk suverenitet».

Oslo kommune eier Norges nest største kraftselskap, E-CO Energi. Vi mottar årlig rundt 1 milliard kroner i utbytte fra våre kraftselskaper. Disse inntektene går til velferd for Oslos innbyggere. For 1 milliard kan vi bygge 1600 barnehageplasser, betale lønna til 1250 årsverk i eldreomsorgen eller bygge 13 km med nye sykkelveier.

Idealet om en rasjonell debatt

Jeg tror ikke at noen på venstresiden er for å redusere velferden. Jeg tror heller ikke at mange ønsker å redusere ambisjonene i klimapolitikken. Men jeg tror at mange har latt seg rive med av enkel retorikk og sammenblanding av saker.

Etter rettssaken om hjemfall mellom Norge og EU besluttet Stortinget at vi i Norge skulle rendyrke modellen med offentlig eide kraftselskaper. Dette skjedde under den rødgrønne regjeringen. Vi innførte et strammere regime på dette feltet enn noen gang før i vårt lands historie. Dette er akseptert av EU og gjelder den dag i dag. Likevel diskuterer mange som om ACER gjaldt spørsmålet om offentlig eierskap til vannkraften vår. Vi kan ikke holde på sånn.

4 kommentarer

 1. Hans A. Kielland Aanesen

  Åpenbart at Kjetil Lund og hans klan lever i en finansverden uten forståelse for naturvitenskaplige forhold. Dette har ingen ting med venstresiden eller høyresiden i norsk politikk å gjøre, men snarere heller uforstand i selve grunnlaget i forståelsen av hvorledes strøm genereres med sine forskjellige innsatsfaktorer. For å sette seg mer inn i det såkalte norske «Grønne Skiftet» bør han ta seg tid til å se fysiker Youforedraget til fysiker Stein Bergsmark sitt foredrag “ Det grønne skiftet “ (Norsk klimapolitikk i et nøtteskall) https://m.youtube.com/watch?v=HhLh7xF4YoY
  Her blir Kjetil Lunds miljøpolitikk fullstendig avkledd!
  Mitt hovedinnlegg i “Nei til Acer” finner du her:

  Skal virkelig våre folkevalgte nå medvirke til langsiktig undergraving av den norske modellen for eierskap til våre naturressurser ?
  Litt mer kunnskap trengs i denne energidebatten om Acer. Norges unike VANNKRAFT er den desidert mest effektive av alle energiproduksjoner.
  Se: https://forskning.no/energi-miljotek…/…/mest-igjen-vannkraft

  Denne forskningsrapport underbygger jo heller at Norge bør bygge ut mer vannkraft fremfor sine meningsløse vindkraftprosjekter! At vi har politikere som i tillegg ønsker å selge både infrastrukturer (strømkabler) og vannkraftverk til private og til og med utenlandske interessenter er graverende kunnskapsløshet hvor man ikke forstår forskjellen på offentlig forvaltningsansvar og et konkurrerende næringsliv!

  ACER og EU sin Energiunion trenger norsk dynamisk vannkraft uansett, men Norge trenger absolutt ikke ACER. Dette spesielt fordi denne Energiunion gjennom Acer trader dyr og prisdrivende «skitten» og lite dynamisk varmekraft-strøm som i tillegg opererer med 40-60% varmetap i selve strømproduksjonen.

  Som leder av Nordre Aker FrP(enn så lenge) og med tidligere jobberfaring med løsninger for samkjøring og lastbalansering i strømforsyningsnettet (NEBB/ABB/Enermet/Landis&Gyr…..) i Norge og i utlandet er det skremmende nå å høre på dagens politiske retorikk om Acer og den Europeiske energiunionen. Vi har fått et «hav» av politiske «evnukker» som ikke evner å forstå konsekvensen av sine beslutninger for Norge.
  Personlig har jeg prøvd å forklare denne politiske idiotien på en enkel måte hvor ESA/ACER trenger norsk vannkraft, men hvor Norge så absolutt ikke trenger å tilsluttes Acer.

  Norsk Energidebatt vdr ESA/ACER:
  Hvem skal eie og forvalte regnet i Norge?
  (Norske borgere eller utenlandske interessenter)

  I dagens politiske arbeid med ESA/Acer skinner det gjennom mye inkompetanse og sammenblandinger av forskjellig energiproduksjon til elektrisk strøm. Norge gjennom vannkraften hadde det reneste energiforbruket på sin strøm (100%) inntil våre energiøkonomer/transaksjonsøkonomer sørget for å tjene grovt på å selge norsk vannkraft som toppkraft til Europa og importere billig «skitten» bunnkraftstrøm fra kontinentet.( Denne samkjøringen startet jo først med svensk atomkraft-samkjøring som jo var fornuftig ved salg av norsk OVERSKUDDSKRAFT)
  Slik samkjøring har dessuten aldri kommet norske forbrukere til gode, snarere tvert i mot. Det har også sørget for at Norge nå har over 75% «skitten» kraft fra kontinentet i sitt strømforbruk! Norges dynamiske uthenting av ønsket strøm gjennom vannkraft (ren turbingenerert kraft med minimalt energitap) er unik og kan ikke sammenliknes med strømmen som hentes ut fra strøm generert fra dyr forurensende fosil- og atomkraft («skitten» og dyr kraft med stort energitap).
  Produksjon av strøm fra denne «skitne» kraften trenger lang omstillingstid i forhold til forbruksendringene og trenger derfor en gjevn produksjon. Europa må derfor supplere toppforbruket sitt med den dynamiske vannkraften og får i bunnperiodene bunnkraft som kan selges billig. At vi nå har energiøkonomer og uforstandige politikere som roter dette til er ikke mindre enn en skandale for Norge. Disse ikke verdiskapende strømmeglere som lurer de norske forbrukerne med såkalt «tilbud og etterspørsel»(det har aldri vært billigere å produsere vannkraftstrøm enn i dag) med denne transaksjonsøkonomi med den norske vannkraften er svært irriterende for oss som har jobbet med den norske samkjøringen av strømproduksjon og som har vært med på å bygge vannkraftstrøm til det norske samfunnet. DETTE HAR GITT NORSK INDUSTRI OG BORGERE BILLIG OG SVÆRT KONKURRANSEDYKTIG VANNKRAFTSTRØM.

  Dumhet og inkompetanse preger dette Europeiske samkjøringsspillet som bare har en taper og det er Norge !!!!!
  Politikernes garantier for norsk forvaltningsrett og prisgarantier er fullstendig urealistisk.
  Nå må reelle fagfolk som ser galskapen komme på banen og forklare denne idiotien sett ut fra Norges interesser.
  Vi har i utgangspunktet verdens reneste energiform, nemlig vår unike vannkraft!!!!!!
  Dette transaksjonsøkonomispillet på Europas premisser må stoppes !

 2. Truls

  Ble ikke noe klokere av dette. Saken i hele sin kjerne er vel hva som skjer når «ACER skal avklare tekniske spørsmål og eventuelle uenigheter om bruk av el-nettet». Hva vil ACER ha lov til å bestemme i disse sakene og hvordan må medlemslandene? Vil Norge evnt. ha vetorett mot det som ACER avgjøre i slike saker hvis det er til ulempe for Norge?

  • Svein Are Karlsen

   Det vil ikke Støre & co svare direkte på.

 3. Odd Bakken

  Denne saken handler vel mest om å avgi suverenitet ?
  Å skrive under på en avtale som ikke er ferdigskrevet, uten noen mulighet til å påvirke hva som endelig kommer til å stå i den høres ikke greit ut. Særlig når det gjelder den viktigste infrastrukturen i landet.

Kommentarfeltet er stengt.