16 tweets om hvorfor Skanckes oljefondrapport er en byråkratisk fallitt - Energi og Klima

16 tweets om hvorfor Skanckes oljefondrapport er en byråkratisk fallitt

Rapporten om oljefondets fossile investeringer var fjorårets byråkratiske fallitt. Etisk banal, finansielt nærsynt og strategisk feilslått.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

(Teksten under er opprinnelig en tweet-rekke som ble publisert av forfatteren 29.-30.desember 2014)

1) Jeffrey Sachs om finans og klima: «Finansmarkeder som virker sender penger til investering som øker levestandard». https://agenda.weforum.org/2014/12/how-to-finance-climate-safety/

2) «Når finans feiler sendes pengene til eiendomsbobler og miljøfiendtlig virksomhet som forverrer effekten av menneskeskapt klimaendring»

3) Professor Sachs’ svar på utfordringene for global finans og fossil: En karbonskatt på noen dollar fatet (miljøkostnaden er 3-30$ fatet)

4) Timingen for innføring av karbonskatt er perfekt. Når oljeprisen er ned 40$ vil selv gigantskatt på 20$/fat etterlate forbrukerne i pluss

5) Skatten tenkes å finansiere de rike landenes hjelp til de fattige for klimavennlig produksjon, og vil gi en boost i mang et statsbudsjett

Vi støtter Energi og Klima:

6) Professor Sachs er også tydelig på at olje- og kullselskapene er farlige investeringsobjekter:

Though market signals are not yet very clear, this year’s more successful investors were those who sold their fossil-fuel holdings, thereby avoiding the oil-price crash. Perhaps they were just lucky this year, but their divestment decision makes long-term sense, because it correctly anticipates the future policy shift away from fossil fuels and toward low-carbon energy.

7) Gitt at miljøødeleggelsene er på $100 per tonn CO2 er karbonkostaden bare på selskapene på Londonbørsen 106 mrd usd

B6DuDIWIYAAzoLP

Ad

8) Karbonprisen er likevel bare en brøkdel av de nesten 670mrd usd som investeres hvert eneste år i oljeleting og oljeproduksjon

9) Verdien av de inntektene olje- og kullselskaper kan tape på politikken som gjør at vi når globalt 2-gradersmål er 30 billioner usd (sic.)

10) To tredeler av risikoen for innebrente verdier bæres av oljeselskaper. Sterk lesing i rapport fra KeplerCheuvreux

11) Derfor ikke så rart at oljeselskaper motsetter seg både 2-gradersmål og ideen om «stranded assets» – fossile verdier som brenner inne

12) Exxon Mobile konkluderte i to rapporter i år med at det ikke var farlig å investere i oljeselskaper…Surprise!

13) Samtidig trekker store institusjonelle investorer seg ut av sort og brun energi av rene finansielle hensyn

14) Defor var det for meg en stor overraskelse at Oljefondets Skancke-rapport konkluderte med «Fossil? Kjør på!»

15) Skancke bare:

Oh crap

16) For meg er Skancke-rapporten årets byråkratiske fallitt. Etisk banal, finansielt nærsynt og strategisk feilslått.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.