4 grader – det blir bare verre – Energi og Klima

4 grader – det blir bare verre

Det blir krevende å opprettholde siviliserte samfunn ved 4 graders global oppvarming.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

En verden med 4 graders oppvarming blir varm – veldig varm: 4–12 grader over det natur og mennesker egentlig er tilpasset. Det meste av planter, trær og ville dyr tåler ikke dette. Økosystemer kollapser over hele verden. Regnskogene i Amazonas og Kongo er døde. De boreale skogene i Russland, Norden, Canada og Alaska er døde.

Figuren viser økningen i gjennomsnittlige temperaturer ved 4 graders global oppvarming, i forhold til førindustriell normaltemperatur. Kilde: IPCC 2013: The Physical Science Basis.
Figuren viser økningen i gjennomsnittlige temperaturer ved 4 graders global oppvarming, i forhold til førindustriell normaltemperatur. Kilde: IPCC 2013: The Physical Science Basis.

Normal sommertemperatur i Europa er nå 4 grader over det som ga hetebølgen her i 2003.

Kartet under til venstre viser hvor mange år i løpet av en periode på 33 år som det blir hetebølger med styrke 4 eller mer ved fire graders global oppvarming. Hetebølgen i Europa i 2003 hadde en indeks på 3,5. Hele Afrika, alle andre tropiske land, Sør-Europa og hele USA, får hetebølge med styrke 4 eller mer i hetebølgeindeks, enten hvert annet eller hvert eneste år. Nord-USA og Sør-Canada får slik hetebølge hvert tredje til hvert annet år. Resten av Canada, Alaska, Nord-Europa, Norden, Øst-Europa og det meste av Australia får slik hetebølge mellom hvert tredje og hvert tiende år.

Kartet til høyre viser områdene som får hetebølger av styrke 8 eller mer i hetebølgeindeks. 8 er en styrke på hetebølge som ingen mennesker i verden noensinne har opplevd. Størstedelen av Afrika, Sør-Amerika, Latin-Amerika, USA, Sør-Europa, Midtøsten og Asia får hetebølge med styrke 8 eller mer, mellom hvert eneste og hvert femte år. Hetebølge styrke 8 dreper det meste av gjenlevende natur og mennesker i disse områdene.

Kartet til venstre viser antall tilfeller av hetebølger med styrke 4 i løpet av 33 år. Kartet til høyre viser antall tilfeller av hetebølger med styrke 8 i løpet av 33 år. Begge ved 4 graders global oppvarming. Kilde: Russo og Sillmann m.fl., 2014.
Kartet til venstre viser antall tilfeller av hetebølger med styrke 4 i løpet av 33 år. Kartet til høyre viser antall tilfeller av hetebølger med styrke 8 i løpet av 33 år. Begge ved 4 graders global oppvarming. Kilde: Russo og Sillmann m.fl., 2014.

De fleste arter i havet er enten utryddet eller står i fare for utryddelse på grunn av høy temperatur, havforsuring, undermetning av kalsiumkarbonat, oksygenmangel, forurensning og overfiske.

Havstigningen er på ca en meter per århundre, og havet vil fortsette å stige slik i flere tusen år.

Havet i nordområdene er ni grader varmere enn normalen.

Ekstremvær er svært skadelig i alle verdensdeler.

Ved fire graders global oppvarming er det de nordligste delene av USA, Alaska, Canada, Nord-Europa, Norden, Russland, de sydligste delene av Sør-Amerika og Australia, samt New Zealand, som er brukbare områder for mennesker. Det er også bare her at det vil være mulig å produsere mat gjennom kjente landbruksmetoder. Ekstremvær, store nedbørsmengder, styrtregn og ekstreme tørkeperioder vil gjøre landbrukets matproduksjon svært uforutsigbar i disse områdene.

Rapporten En framtid du ikke vil ha
Artikkelen er basert på rapporten En framtid du ikke vil ha (pdf), som forfatteren har skrevet på oppdrag fra Framtiden i våre henders forskningsstiftelse FIFI. Rapporten er basert på en rekke vitenskapelige rapporter og intervjuer med klimaforskere og eksperter. Den gir et helhetlig bilde av konsekvensene av global oppvarming sortert etter 2, 3 og 4 grader. I tillegg drøftes betydningen av forutsetninger og risiko i klimaforskningen. Superforutsetningen De store tilbakekoblingene og mulighetene for å unngå 2 graders global oppvarming beskrives også.

Det kan trolig også bo mennesker i enkelte fjellområder i andre regioner.

De levelige områdene i verden utgjør godt under halvparten av landarealene.

Det som avgjør hvor mange mennesker som overlever i en 4 graders verden, er hvor godt de klarer å holde på en samfunnsstruktur, og beskytte seg og sine ressurser, fra hordene som ikke har noe. De samfunn som finnes må klare seg på det de makter å vedlikeholde av gammel infrastruktur og maskiner, eller produsere nytt. Når det gjelder mat, er det bare egen produksjon de kan basere seg på.

Har oppvarmingen nådd 4 grader, spiller det ingen rolle hva menneskene gjør videre i forhold til utslipp av klimagasser. Temperaturen på jorda vil stige videre uansett, på grunn av de store tilbakekoblingene. FNs klimapanel (IPCC) skriver i sin femte hovedrapport WG1 at smelting av tundraen i nord kan gi utslipp av 20 Gt karbon per år ved 4 graders global oppvarming. Dette er dobbelt så mye som dagens totale utslipp fra menneskelig aktivitet. I tillegg kommer økt varmepådriv fra et fullstendig isfritt Arktis, store og økende utslipp av klimagasser fra smeltende metanhydrater, jord, planter og skog.

Det vanskeligste for de menneskene som fortsatt lever i en 4 graders verden, blir vissheten om at det bare vil bli verre.

Kommentarfeltet er stengt.