Video: Klimafrokost om Statoil

Se opptak fra klimafrokost 20. januar om Statoils strategi og statens eierskap.