– Større brannfare, dyre hyttefelt i faresonen

Flere branner, mer intenst regn, større rasfare. Landbruket må bli mer robust. Den lokale klimarisikoen øker, kommunepolitikerne må skaffe seg mer kunnskap, sier CICERO-forsker Bjørn Samset.