Solenergi boosting business

Solskinnshistorier, episode 2: Tilgang til strøm stimulerer til entreprenørskap og økt økonomisk aktivitet. Mye endrer seg når tilgang på elektrisitet ikke bare er en drøm.

episode2_still
Solskinnshistorier, episode 2. (foto: Jill Johannessen)