Se overføring fra Fornybarkonferansen 2019

25. april arrangeres den årlige Fornybarkonferansen i Bergen. Følg konferansen direkte eller i opptak her på Klimatv.no.

Tema for årets konferanse er «Mobilisering for grønn verdiskaping».  Du møter fremtidsredde innledere og beslutningstakere fra næringsliv, forskning og politikk. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpner konferansen. Tradisjonen tro blir det også utdeling av SPIR-prisen.

Partnerne bak Fornybarkonferansen er Bergen Næringsråd, BKK, DNB, Norsk klimastiftelse og Universitetet i Bergen. Årets konferanse skjer i samarbeid med Klimapartnere Vestland og Miljødirektoratet.

Fornybarkonferansen finner sted på Høgskulen på Vestlandet (Kronstad).