Se opptak av #Klimafrokost om USA og klima – post Trump

Onsdag 18/11 inviterte Norsk klimastiftelse til digital #Klimafrokost der vi tok opp det store temaet USA og klima – post Trump. Se opptak av møtet her.