Se rapportlansering: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?

WWF-rapporten «EU klima og energi: Hvordan oppfattes Norge i Brussel?» gir et innblikk hvordan norske myndigheter oppfattes av beslutningstakere i EUs politiske system i Brussel. Se opptak fra rapportlansering 14. mai med politisk debatt.