NVE: 13 områder best egnet for nye vindkraftverk

Hvor blir det åpnet for nye vindmøller? NVE peker i sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på 13 særlig egnede områder. Se opptak av lanseringen.