#Klimafrokost om desentral kraftproduksjon

Opptak av frokostmøte om desentralisering av energi – sol, bio, vind, småkraft, nett, nye forretningsmodeller. Med bl.a. Anne Jorun Aas, Steinar Bysveen, Bernt Bremdal, Einar Wilhelmsen.

Panel3105