Klimarisiko i kommunene: Forebygging og tilpasning

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Det koster mer å vente med forebygging, men hvor finner man de gode løsningene? Opptak og referat fra seminar under Evolve Arena-konferansen 6. desember 2018.