Klimakur 2030: Presentasjon av forslag til utslippskutt

Se opptak av seminar med presentasjon av Klimakur 2030, statlige fagmiljøers forslag til hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.