Video: #Klimafrokost om pensjonspenger til det grønne skiftet

Opptak av #Klimafrokost med tema: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister? Med bl.a. Idar Kreutzer, Kristin Halvorsen, Svein Flåtten, Guri Melby, Sverre Thornes.

frokost_halvorsen_
Kristin Halvorsen innleder under frokostmøtet.