#Klimafrokost om mat, helse og klima – Energi og Klima

#Klimafrokost om mat, helse og klima

Norsk klimastiftelse har i fire år arrangert #Klimafrokoster, torsdag 22. november inviterte stiftelsen til #Klimafrokost nummer 30 – med tema: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Torsdag 22. november kl 08-10 ble #Klimafrokosten om landbruk, mat, helse og klima arrangert i Oslo. Dette er noen av problemstillingene som ble tatt opp på #Klimafrokosten.

  • Hva kan politikken og næringslivet gjøre for å fremme en omstilling som både tjener klimaet og folkehelsen?
  • Hva vil en slik omstilling bety for landbruksnæringen og matindustrien?
  • Hvilke helsegevinster kan vi oppnå med et mer klimavennlig landbruk og kosthold?
  • Vi har lagt bak oss en sommer med tørke og høy varme, hvordan vil klimaendringene påvirke vår og verdens mulighet til å produsere nok og riktig mat?
  • Foods of Norway ved NMBU forsker på alternativt og mer klimavennlig fôr – hva går forskningen ut på og hvor langt er forskerne kommet?

Innledere og deltagere i samtalepanel: Anders Bjartnes (redaktør for Energi og Klima og for rapporten «Matsystemet under press»), Lis Pedersen Strøm (adm. dir. i Grete Roede as), Bjørn Gimming (nestleder i Norges Bondelag), Arne Bardalen (spesialrådgiver i NIBIO), Jan Botnan (forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt) og Margaret Øverland (professor ved NMBU og direktør for «Foods of Norway»). Fra Stortinget medvirker: Geir Pollestad (leder i næringskomiteen for Sp), Kårstein Eidem Løvaas (medlem i næringskomiteen for Høyre), Ruth Grung (medlem i næringskomiteen for Ap) og Une Aina Bastholm (medlem i finanskomiteen for Miljøpartiet De Grønne.)

Les mer om klimagassutslipp, matsystemet og landbruket i Norsk klimastiftelses rapport «Matsystemet under press.

Kavlifondet har siden starten av støttet prosjekt #Klimafrokost og gjort det mulig for stiftelsen å tilby gratis kunnskapsdeling inkludert frokost.

Kommentarfeltet er stengt.