Klima som finansiell risiko: Debattmøte i Stavanger

Klimapolitikk og klimaendringer fører til store endringer. Hvordan bør næringsliv, investorer og politikere forholde seg til klima som finansiell risiko?