Klima som finansiell risiko: Debattmøte i Stavanger – Energi og Klima

Klima som finansiell risiko: Debattmøte i Stavanger

Klimapolitikk og klimaendringer fører til store endringer. Hvordan bør næringsliv, investorer og politikere forholde seg til klima som finansiell risiko?

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Klima som finansiell risiko er tema for et omfattende prosjekt Norsk Klimastiftelse nå gjennomfører. Onsdag 19. april kl. 08–10 sendte Energi og Klima direkte fra frokostmøtet om finansiell klimarisiko i Stavanger. Møtet i Stavanger ble arrangert i samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse, Finans Norge, Cicero Climate Finance og SpareBank 1 SR-Bank, og er støttet av Finansmarkedsfondet.

Innledere og deltakere i samtalepanel på møtet i Stavanger: Cicero-direktør Kristin Halvorsen, konsernsjef Arne Austreid i Sparebank1 SR-Bank, kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge, redaktør Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima, styreleder Pål Lorentzen i Norsk Klimastiftelse, daglig leder Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse, professor Klaus Mohn og stortingsrepresentantene Siri A Meling og Torstein Tvedt Solberg.

Norsk Klimastiftelse ga like før påske ut en omfattende rapport der spørsmålet om klima som finansiell risiko belyses fra ulike kanter. I et vedlegg til rapporten beskrives «håndboken i klimarisiko» som er utarbeidet i regi av G20-landene. Artikler om temaet kan også leses på Energi og Klima.

Både klimaendringer og klimapolitikk representerer ulike former for risiko. Illustrasjon: Pål Dybwik

Kommentarfeltet er stengt.