Kunnskapsfrokost: Martin Skancke m.fl. om klimarisiko og norsk økonomi

På dette frokostmøtet i regi av Norsk klimastiftelse, Finans Norge, Finansforbundet og CICERO Senter for klimaforskning utdyper utvalgsleder Martin Skancke klimarisikoutvalgets vurderinger og anbefalinger. Se opptak av møtet som fant sted 18. desember.