Følg lansering av rapport om klima og menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) la frem rapporten «Klima og menneskerettigheter» 21. oktober. Se opptak av møtet her.