Høring i Klimaomstillingsutvalget

Se opptak av åpen høring med Kristin Halvorsen og Terje Osmundsen fra Klimaomstillingsutvalget.