Arendalsuka: Ekstremvær – ekstreme kostnader

Norge er et flomutsatt land, og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere, med potensielt store økonomiske konsekvenser. Opptak av debatt under Arendalsuka om klimarisiko og ekstremvær.