Truls-Einar Johnsen - Energi og Klima

Truls-Einar Johnsen

Truls-Einar Johnsen startet 11. november i jobben som prosjektleder for Klimapartnarar Sogn og Fjordane og vil lede arbeidet med å etablere det nye nettverket. Prosjektet, som i dag er underlagt Sogn og Fjordane fylkeskommune, vil fra nyttår gå inn under Vestland fylkeskommune og dekke det geografiske området som i dag utgjør Sogn og Fjordane. Formålet til Klimapartnarar Sogn og Fjordane er å samle offentlige og private virksomheter i regionen for å redusere klimautslipp og fremme grønn forretningsutvikling. Arbeidet ledes fra Florø i kommende Kinn kommune.
Truls-Einar har en mastergrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitet i Bergen og har sittet ett år som leder for Velferdstinget Vest med kontor i Bergen. Han har fra før en yrkesfaglig bakgrunn som journalist.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil