Tore Furevik - Energi og Klima

Tore Furevik

Tore Furevik er utnevnt til den nyopprettede stillingen som klimadirektør ved Universitetet i Bergen (UiB). Furevik skal koordinere universitetets samlede klimasatsing. Klima og energiomstilling er et av UiBs tre strategiske satsingsområder.

Furevik fortsetter som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, en stilling han har hatt siden 2014. Bjerknessenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research (NORCE), Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

Furevik har bakgrunn som professor i oseanografi, og har særlig studert vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene. Furevik er også bidragsyter i Energi og Klima.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

Kort beskrivelse (obligatorisk)

Bilde (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Twitter-profil