Torbjørg Jevnaker - Energi og Klima

Torbjørg Jevnaker

Torbjørg Jevnaker startet ved Universitetet i Oslo våren 2016. Her skriver hun en doktorgrad om europeisk energipolitikk ved Institutt for statsvitenskap. Torbjørg har tidligere forsket på europeisk energi- og klimapolitikk ved Fridtjof Nansens Institutt, særlig klimakvoter og energimarkeder. Hun fortsetter i en bistilling der.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

Kort beskrivelse (obligatorisk)

Bilde (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Twitter-profil