Rebecca Briedis - Energi og Klima

Rebecca Briedis

Rebecca Briedis startet 1. juni som rådgiver i klimavennlig produksjon og forbruk i Endrava. Endrava er et rådgivende konsulentselskap spesialisert innen energi og klimagassutslipp. Endrava har bred erfaring med klima- og energispørsmål og har sterke analytiske evner for å koble energibruk, utslipp og teknologiutvikling. Med bakgrunn fra avfallsbransjen og 4 år i Mepex Consult AS, har Rebecca utviklet en interesse for sammenhengen mellom produksjon, forbruk og sirkulær økonomi. Hun skal bistå Endrava med å finne løsninger og tiltak som er bærekraftige, innovative og sirkulære for å redusere klimaavtrykket av vårt forbrukssamfunn. Rebecca har en mastergrad i Environmental Technology fra Imperial College i London og har tidligere jobbet for en interesseorganisasjon i Brussel. Hun mener at data og beregninger må sees i et større, samfunnsøkonomisk perspektiv når vi skal redusere våre klimagassutslipp.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil