Klimafolk - Side 2 av 3 - Energi og Klima

Klimafolk

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

  Kort beskrivelse (obligatorisk)

  Bilde (obligatorisk)

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Twitter-profil

  Tone Bjørndal

  Tone Bjørndal har blitt ansatt som prosjektleder i 2°C for Norsk klimastiftelse. Hun har en master i Klimaforandringer fra Københavns Universitet, en master i Teknologi, Innovasjon og Kunnskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i Miljø- og ressursfag fra Universitetet i Bergen. Tone har mye erfaring fra klima- og miljøpolitisk organisasjonsarbeid i Norge og internasjonalt, for eksempel som generalsekretær for den internasjonale paraplyorganisasjonen for liberale unge, IFLRY, hvor hun bl.a. ledet deres delegasjoner til COP20 og COP21.

  Line Bjørkli

  Line Bjørkli er tilsatt som prosjektleder for Klimapartnere Troms, stillingen ligger under Stab planavdelingen i Troms fylkeskommune. Hun har de siste 11 årene jobbet i Ungt Entreprenørskap og har erfaring fra prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap. Hun holder på å sluttføre en MBA i økologisk økonomi med en masteroppgave om avfallshåndtering og hvordan samarbeid med interessenter kan bidra til bærekraftige løsninger. Klimapartnere Troms har som mål å være pådriver for reduksjon av klimagassutslipp, utvikle og formidle kunnskap om klimautfordringer i nord og ta ansvar i det grønne skiftet. Det oppnås gjennom samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private.

  Toril Hofshagen

  Etter 18 engasjerende år i Norsk Vann, vil direktør Toril Hofshagen fra februar 2019 ta fatt på nye utfordringer. Hun starter da som regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

  – Jeg vil takke Toril for en flott innsats for Norsk Vann gjennom mange år, sier styreleder Robin Kåss. – Toril har stått på for en positiv utvikling av så vel Norsk Vann som av vannbransjen i Norge, i et godt samspill med Norsk Vanns medlemmer og samarbeidspartnere. Det er også et viktig arbeid hun skal ta fatt på i NVE for å sikre samfunnet mot flom og skred. Jeg ønsker henne lykke til i den nye jobben.

  – Det blir en spennende utfordring å gå fra arbeid med vann og avløp på nasjonalt og europeisk nivå til arbeid med flom- og skredsikring på regionalt og lokalt nivå, sier Toril Hofshagen. – Det handler uansett om det viktige vannet for min del. Men jeg vil savne de mange flotte kollegaene i vannbransjen og i Norsk Vann, samt det meningsfylte samspillet med politikere og samarbeidsorganisasjoner.  Men det er en tid for alt, og det er et privilegium å kunne gå fra en jobb jeg fortsatt brenner for, til en ny jobb som garantert også vil bli engasjerende.

  Toril Hofshagen vil ha sin siste arbeidsdag i Norsk Vann 31. januar 2019.

  – Først har jeg en aktiv høst foran meg sammen med styret og kollegaer i Norsk Vann, der vi skal jobbe med en rekke interessepolitiske og faglige saker, samt implementere ny strategiplan fra 2019, forteller hun.

  Styret i Norsk Vann vil nå starte rekrutteringsprosessen for å få ansatt en ny direktør.

  – Styret håper å få mange gode søkere til stillingen, da Norsk Vann er en veldrevet organisasjon med godt omdømme, forteller styreleder Robin Kåss.

  Tore Furevik

  Tore Furevik er utnevnt til den nyopprettede stillingen som klimadirektør ved Universitetet i Bergen (UiB). Furevik skal koordinere universitetets samlede klimasatsing. Klima og energiomstilling er et av UiBs tre strategiske satsingsområder.

  Furevik fortsetter som direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, en stilling han har hatt siden 2014. Bjerknessenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Uni Research (NORCE), Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.

  Furevik har bakgrunn som professor i oseanografi, og har særlig studert vekselvirkningen mellom hav og atmosfære, og hvordan dette påvirker klimaet i nordområdene. Furevik er også bidragsyter i Energi og Klima.

  Siri M. Kalvig

  Siri M. Kalvig er ansatt som daglig leder i det nyetablerte statlige investeringsfondet Fornybar AS. Siri M. Kalvig har en doktorgrad (Ph.D.) i offshore wind technology fra Universitetet i Stavanger og hovedfag (M.Sc.) i meteorologi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun er kjent som gründer i StormGeo AS, der hun fulgte selskapet fra ulike lederstillinger gjennom utviklingen til et globalt selskap med over 300 ansatte i 16 land. Dette har gitt henne en bred erfaring med oppstart av virksomhet, internasjonal vekst og ikke minst salg til aktivt forvaltede fond.

  Jannicke Gerner Bjerkås

  Jannicke Gerner Bjerkås blir ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme fra 1. juni 2018. Bjerkås kommer fra stillingen som direktør HR og kommunikasjon i Fortum Oslo Varme. Jannicke er tidligere offiser i Luftforsvaret, og var direktør kommunikasjon og strategi i Energigjenvinningsetaten og deretter stabssjef i Klemetsrudanlegget AS før hun startet i Fortum Oslo Varme 4. august 2017. Bjerkås var med på å starte opp CCS-prosjektet i 2014, og har jobbet tett sammen med avtroppende CCS-direktør Mikkelsen gjennom hele prosjektet. Les hele pressemeldingen hos Fortum Norge.

  Anne-Kathrine Torvund

  Anne-Kathrine Torvund begynte som rådgiver for Klimapartnere 15.mars 2018. Stillingen ligger under Norsk klimastiftelse og hun vil også jobbe med saker relatert til stiftelsens arbeid. Hovedoppgaven blir å motivere og stimulere medlemmene av Klimapartner Hordaland til å jobbe med det grønne skiftet og bidra til at Bergen blir fossilfri innen 2030. Hun vil ha ansvar for å arrangere medlemsmøter, være støttespiller og rådgiver og bruke medlemsnettverket til å kommunisere de gode historiene om den grønne byen. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjon, prosessledelse og virksomhetsstyring i Hydro og Statoil, og har i tillegg lang erfaring innen film og fjernsyn fra blant annet NRK, TV 2 og Nordisk Film. Hun har en master i merkevarebygging fra NHH og er utdannet innen Strategisk innovasjon fra NHH/UIB.

  Gunn Spikkeland Hansen

  Gunn Spikkeland Hansen (39) er ny prosjektleder for Klimapartnere Agder. Hansen er utdannet fysiker med fordypning i termisk solenergi, og har siden studiene arbeidet med energi, klima og samfunnsansvar i ulike sektorer og med ulike roller. Den siste tiden har hun arbeidet som energi- og miljørådgiver i konsulentselskapet Rejlers og som internrådgiver med strategiarbeid, utvikling og driftsstøtte i Avfall Sør. Klimapartner-nettverket på Agder består av 52 private og offentlige virksomheter som gjennom miljøledelse, inspirasjon og deling av kunnskap og erfaringer samarbeider for å redusere klimagassutslipp og bidra til grønn samfunns- og næringsutvikling.

  Christian Herheim

  Christian Herheim har begynt som leder for Klimapartnere i Rogaland 1. november 2017. Denne stilling ligger under næringsavdelingen i Rogaland Fylkeskommune. Han har tidligere jobbet i A/S Norske Shell og har den siste tiden drevet eget firma der han utelukkende har jobbet med forretningsutvikling innen fornybar energi. Alt i fra hydrogen, geo-termisk varme, og off-grid løsninger med sol-vind-batteri til oppdrettsnæringen. Han var også med å startet et CO2 fangst-prosjekt som enda pågår i Rogaland. Christian har bodd i midtøsten og forskjellige steder i Europa. Etter endt økonomistudie i England flyttet han til Norge som 21 åring og har vært bosatt i Stavanger de siste 11 årene. Arbeidet med Klimapartnere har som mål å skjerpe konkurransekraften i regionen og bidra til at Rogaland også er med på den grønne utviklingen.

  Lars Holger Ursin

  Lars Holger Ursin (45) er ansatt som journalist/redigerer i Norsk Klimastiftelse. Han skal arbeide med forskningsformidling. Ursins hovedoppgave blir å identifisere politisk og økonomisk relevant forskning på klima- og energifeltet, opprette og holde kontakt med forskningsmiljøene, inspirere forskere til å skrive innlegg, kronikker eller lengre tekster, og sørge for at disse tekstene publiseres på Klimastiftelsens plattformer. Ursin har bred journalistisk bakgrunn. Han har arbeidet mange år i BT og var før det ansatt ved Universitetet i Bergen. Han er cand.polit. fra UiB og holder nå på med en erfaringsbasert Master i demokratisering. Ursin skal arbeide 50 prosent stilling i Klimastiftelsen, i et prosjekt som i første omgang varer ut 2017.

  Sara Alainezhad Kjærvik

  Sara Alainezhad Kjærvik fra Mo i Rana er miljøtoksikolog med en fersk mastergrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Gjennom masteroppgaven sin har hun sett nærmere på den effekten som to ulike flammehemmere, som blir brukt i en rekke produkter, har på vekst og utvikling i fugler. Sara har opparbeidet seg kompetanse innen blant annet forurensningsbiologi, miljøtoksikologi, økotoksikologi og miljøkjemi. 26-åringen har i tillegg utdanning innen journalistikk og politikk. Hun har også erfaring med salg og frivillig arbeid.

  Ingrid Nytun Christie

  Ingrid Nytun Christie startet som FoU-leder i Eidsiva Nett, Nettstrategi, i februar. Hun kommer fra stillingen som daglig leder i Energiråd Innlandet, der fokuset var å øke kompetansen rundt klimaløsninger og bidra til aktiviteter i Innlandet knyttet til klimavennlig transport, energieffektivisering og fornybare energisystemer. I Eidsiva Nett skal hun koordinere selskapets FoU prosjekter, blant annet innen smartgrids, forbrukerfleksibilitet og lagringsløsninger.

  Twitter-profil:
  @ingridnchristie

  Mari Siljeholm

  Mari Siljeholm startet i januar i rådgivningsselskapet Footprint. Hun er en prisvinnende kommunikatør med solid kompetanse innen PR og kommunikasjon. Mari kommer fra Trigger hvor hun har vært siden oppstarten i 2011, tidligere har hun arbeidet i Telenor Norge og Telenor Group som kommunikasjonsrådgiver, samt i NRK i en årrekke som journalist. Nå er hun klar for å bidra til å få med privat og offentlig sektor i den omfattende endringsprosessen som skal til for å nå klimamålene.

  Twitter-profil:
  @mari_safari

  Tobias Thorleifsson

  Tobias Thorleifsson er nyansatt i rådgivningselskapet Footprint. Han er ansatt som spesialrådgiver på klimaformidling. Thorleifsson har tidligere kombinert større internasjonale polarekspedisjoner med klimakampanjer og rådgivning for blant annet Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og en rekke selskaper i privat sektor. Thorleifsson gleder seg stort til å jobbe med Footprints oppdragsgivere, som alle har som strategi å utgjøre en forskjell.

  Twitter-profil:
  @ThorleifssonT