Magnus Pedersen - Energi og Klima

Magnus Pedersen

Magnus Pedersen inntok prosjektlederstillingen for Klimapartnere Nordland den 1 .april. Stillingen ligger under Plan og Miljø hos Nordland fylkeskommune.

Klimapartner Nordland skal være en sentral møteplass for innovasjon, samarbeid og kompetanseheving for grønne lønnsomme utviklingsmuligheter. Partnerne kommer til å bestå av offentlige instanser, forskningsmiljøer og private bedrifter, og skal ha oppstart høsten 2019. Hovedoppgaven blir å opprette nettverket med partnere som legger grunnlaget for videre vekst.
Magnus har en sivil ingeniør grad fra universitetet i Tromsø i energi, klima og miljø, og har tidligere jobbet som lærer, produsent, miljørådgiver og Miljøfyrtårnkonsulent.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil