Line Bjørkli - Energi og Klima

Line Bjørkli

Line Bjørkli er tilsatt som prosjektleder for Klimapartnere Troms, stillingen ligger under Stab planavdelingen i Troms fylkeskommune. Hun har de siste 11 årene jobbet i Ungt Entreprenørskap og har erfaring fra prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap. Hun holder på å sluttføre en MBA i økologisk økonomi med en masteroppgave om avfallshåndtering og hvordan samarbeid med interessenter kan bidra til bærekraftige løsninger. Klimapartnere Troms har som mål å være pådriver for reduksjon av klimagassutslipp, utvikle og formidle kunnskap om klimautfordringer i nord og ta ansvar i det grønne skiftet. Det oppnås gjennom samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

Kort beskrivelse (obligatorisk)

Bilde (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Twitter-profil