Jon A. Svenningsen - Energi og Klima

Jon A. Svenningsen

Jon A. Svenningsen begynte som prosjektleder for Klimapartnere Trøndelag 2. januar 2019. Målet til Klimapartnere er å redusere klimagassutslippene og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i Trøndelag, blant annet ved å skape møteplasser, samhandling og kunnskapsformidling. Samarbeid om gode løsninger mellom det offentlige og det private er sentralt.
Jon har de siste fem årene jobbet med forretningsutvikling og miljøteknologi, og har bred erfaring fra både lokale og internasjonale lederstillinger. Han er sivilingeniør i kjemi fra NTH, har en executive master i strategisk merkevareledelse fra NHH og videreutdanning innen bla styrekompetanse.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil