Ingrid Amundsen Welde - Energi og Klima

Ingrid Amundsen Welde

Ingrid Amundsen Welde er ansatt som seksjonsleder for Smarte Energisystemer i Rambøll. Smarte Energisystemer er en ny satsing fra Rambøll med fokus på hvordan vi kan utnytte samspillet mellom, og styringen av, ulike fornybare energikilder bedre. Målet er å bistå kunder med fremtidsrettede og innovative energiløsninger innenfor varme- og strømforsyning. Welde kommer fra rollen som forretningsutvikler vannkraft i OBOS og er sivilingeniør fra Frankrike.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil