Hege Hisdal - Energi og Klima

Hege Hisdal

Den 1. januar 2020 begynte Hege Hisdal som direktør for Hydrologisk avdeling i NVE (www.nve.no). Avdelingen har ansvaret for innsamling av hydrologiske data i Norge, varslingstjenesten for naturfare (www.varsom.no) og bidrar til klimaforskningen både gjennom å dokumentere klimaendringers effekt på hydrologi inkludert flom, tørke, snø og breer, og ved å modellere fremtidige endringer. Hisdal leder også NVEs samarbeid i Norsk klimaservicesenter (www.klimaservicesenter.no), et samarbeid mellom Meteorologisk institutt (MET), NVE, NORCE og Bjerknesenteret. Senteret gir et kunnskapsgrunnlag om endringer i klima, hydrologi og naturfare. Denne kunnskapen er igjen et beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge og på Svalbard, og dataene brukes i klimaeffektforskning.
Hege Hisdal kommer fra stillingen som seksjonssjef og har bakgrunn som forsker.

Har du fått deg ny jobb? Fortell oss om det her:

Åpne skjema

    Kort beskrivelse (obligatorisk)

    Bilde (obligatorisk)

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Twitter-profil